SPRAWOZDANIE SSR POSTERUNEK WYSZOGRÓD ZA 2011 ROK


ROK 2011:


Sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej Posterunek Wyszogród za III kwartał 2011r..Grupa Posterunku Wyszogród składa się z siedmiu strażników w trzecim kwartale aktywnie brało udział we wszystkich akcjach sześciu z nich.


Przeprowadzono akcji skierowanych przeciwko kłusownictwu rybackiemu 3 , wspólnie z PSR z Płocka. 

Uczestniczono w zatrzymaniu trzech osób ( w trzech oddzielnych akcjach ) w związku z kłusownictwem rybackim , zatrzymanych przekazano policji , sprawy obecnie toczą się w sądach.
W ciągu trzech miesięcy zebrano 292 mb. sieci kłusowniczych ( główne miejsca to Januszew , Łazy Iłowskie , Drwały , Kamion ) ,, na celowniku ,, pozostają Zakrzewo , Przęsławice , Rakowo.


Przeprowadzono 11 akcji połowów wędkarskich – Chmielewo , Januszew , Drwały , Rakowo , Kamion, , Bieniew , Wyszogród – w tym 4 z strażnikami SSR Posterunek Płock. Asystowano przy ukaraniu 38 osób mandatem karnym ( główne wykroczenia to połów na więcej niż dwie wędki ,ryb niewymiarowych , brak zezwoleń oraz zaśmiecanie stanowiska ).Dokonano 26 –ciu pouczeń w związku z naruszeniem zasad Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

Wszelkie potwierdzenia odbytych patroli i zaistniałych sytuacji ( protokoły , zdjęcia ) , posiada Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Płocku oraz dział ochrony i zagospodarowania wód Okręgu Mazowieckiego w Warszawie i Komendant Społecznej Straży Rybackiej Posterunek Wyszogród.Komendant SSR 

Posterunek Wyszogród