OCHRONA WÓD


Zmiany 2011r.

Z dokładnymi zmianami można się zapoznać przeglądając pliki zamieszczone w zakładce poniżej:

nowela_ustawy_o_rybactwie_z201
psr_omowienie_noweli_ustawy.pd


Po nowelizacji ustawy z dnia 24 września 2010 r. „ o rybactwie śródlądowym" (Dz. U. nr 200 poz. 1322), która weszła w życie z dniem 27 listopada 2010 r., zwiększył się katalog wykroczeń, jakie może popełnić wędkarz.
Najważniejsze z nich to:
 nieposiadanie zezwolenia do wędkowania,
 nieposiadanie dokumentów uprawniających do wędkowania przy sobie,
 wprowadzanie ryb z innych wód (uwaga: ryby przeznaczone na przynętę muszą być złowione w łowisku w trakcie wędkowania),
 brak dokumentów (przy sobie)
 nieprzestrzeganie wymiarów ochronnych,
 nieprzestrzeganie okresów ochronnych,
 nieprzestrzeganie limitów połowowych,
 brak utrzymania czystości na stanowisku,
 brak wpisu do rejestru ryb,
 brak rejestracji lub nieczytelne oznakowanie środków pływających służących do połowu ryb,
 brak sprzętu ratunkowego na środku pływającym służącym do połowu ryb,
 nieprzestrzeganie uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w zezwoleniu do wędkowania.
Za niektóre wykroczenia rosną wysokości mandatów - m. in.:
 połów ryb niewymiarowych - od 200 zł wzwyż,
 połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami - od 200 zł wzwyż,
 połów ryb więcej niż dwiema wędkami - od 200 zł wzwyż,
 połów ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych - od 200 zł wzwyż.
Odmowa przyjęcia mandatu powoduje, że funkcjonariusz zatrzymuje przedmioty i dokumenty, a sprawę kieruje do sądu.
Sąd uznając winę musi orzec przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów na co najmniej rok oraz karę dodatkową w postaci grzywny oraz nawiązki (w wysokości 20-krotnej wartości zabezpieczonych ryb). Ponadto orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do wiadomości publicznej na koszt ukaranego.

Proszę Koleżanki i Kolegów o uwzględnienie tych informacji podczas połowu ryb na wodach naszego Okręgu.
Przy Kole PZW "Sum" w Wyszogrodzie istnieje terenowa grupa Społecznej Straży Rybackiej w skład której wchodzi siedmiu strażników.

Przypominamy że zgodnie z art.25 pkt.2 pod.1 - korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z najważniejszych ograniczeń dla rybaków z instrukcji rybackiej :


Połowy rybackie mogą odbywać się tylko w wybranych dniach roboczych :

a) w okresie letnim to jest od 1 czerwca do 15 września :

-od godz.18.00 we wtorek do godz. 8.00 w środę
- od godz. 18.00 w czwartek do godz. 8.00 w piątek

b) w okresie jesienno- zimowym to jest od 16 września do 31 grudnia :

- od godz. 14.00 we wtorek do godz. 10.00 w środę
- od godz.14. w czwartek do godz. 10.00 w piatek

Zabrania się połowu ryb w dni przedświąteczne i świąteczne.

Ustala się całkowity zakaz połowu ryb od 1 stycznia do 31 maja .

Zabrania się połowu ryb drapieżnych z gatunku sandacz , szczupak, sum.

Wymiary ochronne ryb obowjązują rybaków takie same jak w regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

W przypadku stwierdzenia naocznego stwierdzenia kłusownictwa proszę o natychmiastowy kontakt pod numerem telefonu :   882 020 848, 728 608 210 lub 602 350 812 


Kontakt e-mail prezesa Koła: aro5-74@tlen.pl

Zarządzenie nr : ZAG 6/2005

Dyrektora Biura Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie organizacji rybackich połowów sieciowych na wodach obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 4.
Na podstawie zapisu: Rozdział II pkt. d) Instrukcji Rybackiej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, dla rybaków sieciowych poławiających na wodach obwody rybackiego rzeki Wisła nr 4, niniejszym zarządzam, co następuje:

I. Całkowity zakaz połowu sieciowego (rybackiego) na niżej wymienionych odcinkach rzek, starorzeczach i innych akwenach w poszczególnych obwodach rybackich:
a) Odcinki rzeki:
1) od 576 km do 579 km (tj. 3 km) na wysokości
m.Czerwińsk,
2) od 583 km do 588 km (tj. 5 km) na wysokości
m.Wyszogród

b) Starorzecza:
1) Grochale,
2) Wychódźc - Zdziarka,
3) Czerwińsk - Wola - Chmielewo.
II. Zarządzenie wchodzi z dniem 4 lipca 2005r.
III. Zarządzenie obowiązuje w 2010 r.


Taryfikator Mandatów za Wykroczenia wędkarskie
art. 27 ust. 1 pkt 1 u.r.ś.
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów 200zł


art. 27 ust. 1 pkt 2 u.r.ś.
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:
1) o wymiarach ochronnych 100zł
2) w okresie ochronnym 200zł
3) w odleg3ości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących
wodę 100zł
4) 3ososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędka 200zł
5) wędka w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa 200zł
6) wędka w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą 100zł
7) wędka przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem 200zł


art. 27 ust. 1 pkt 3 u.r.ś.
Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego 300zł
Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb 200zł
Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela 200zł


Posterunki Terenowe
Państwowej Straży Rybackiej


Oprócz Komendy Wojewódzkiej PSR Warszawa swoje Posterunki Terenowe ma w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Wyszkowie.

Poniżej przedstawiamy pełny spis kontaktowy terenowych agend Państwowej Straży Rybackiej na Mazowszu.

Posterunkiem internetowym jest siedlecka placówka. Zawiadomienie jej za pośrednictwem internetu o miejscach kłusowania, faktach kłusownictwa i innych zagrożeniach wód na terenie całego województwa, skutkować będzie przekazaniem informacji we właściwe miejsce.--------------------------------------------------------------------------------

Posterunek Terenowy w Ciechanowie


--------------------------------------------------------------------------------
Ciechanów, ul. 17 stycznia 7,
tel./fax (023) 6725063
Komendant Posterunku - Anna Adamus
tel. kom. 502 076172
Terenem działania są następujące powiaty:
Ciechanów, Żuromin, Mława, Płońsk i Pułtusk.

--------------------------------------------------------------------------------

Posterunek Terenowy w Ostrołęce

--------------------------------------------------------------------------------
Ostrołęka, ul. Bema 3
tel./fax (029) 7602184
Komendant Posterunku - Stanisław Kałucki
tel. kom. 502 076164
Terenem działania są następujące powiaty:
Ostrołęka, Przasnysz, Maków, Wyszków i Ostrów Mazowiecka.

--------------------------------------------------------------------------------

Posterunek Terenowy w Płocku

--------------------------------------------------------------------------------
Płock, ul. Kolegialna 15
tel./fax (024) 2626653
p.o. Komendanta Posterunku - Wojciech Tyburski
tel. kom. 502 076172
Terenem działania są następujące powiaty:
Płock, Gostynin, Sierpc i Sochaczew.

--------------------------------------------------------------------------------

Posterunek Terenowy w Radomiu

--------------------------------------------------------------------------------
Radom, ul. Żeromskiego 53
tel./fax (048) 3620414, kom. 502 205449
Komendant Posterunku - Jacek Tanana
tel. kom. 502 205462
Terenem działania są następujące powiaty:
Radom, Kozienice, Grójec, Białobrzegi, Przysucha,
Szydłowiec, Lipsko i Zwoleń.

--------------------------------------------------------------------------------

Posterunek Terenowy w Siedlcach

--------------------------------------------------------------------------------
Siedlce, ul. Piłsudskiego 4
tel./fax (025) 6448189, kom. 602 748158
e-mail: siedlce@psr.waw.pl
Komendant Posterunku - Rafał Kuczborski
tel. kom. 502 076175
Terenem działania są następujące powiaty:
Siedlce, Łosice, Sokołów Podlaski, Węgrów, Garwolin
i Mińsk Mazowiecki.

--------------------------------------------------------------------------------

Posterunek Terenowy w Warszawie


--------------------------------------------------------------------------------
Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17
Komendant Posterunku - Artur Stolarski
tel. kom. 502 076194
Terenem działania są następujące powiaty:
Warszawa, Wołomin, Otwock, Piaseczno, Pruszków,
Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Nowy Dwór Mazowiecki
i Legionowo.

--------------------------------------------------------------------------------

Posterunek Terenowy w Wyszkowie

--------------------------------------------------------------------------------
Wyszków
Dowódca Patrolu - Ryszard Łoziński
tel. kom. 502 075998
Terenem działania jest powiat Wyszków nad Bugiem.