KARTA WĘDKARSKA


Komisja egzaminacyjna

Zgodnie z uchwałą:
- Nr. 9 ZG PZW dn. 26.11.2005r.
- Nr. 23 ZO Mazowieckiego z dn. 27.12.2005r.
- Nr. 2 PZK "SUM" w Wyszogrodzie z dn. 02.02.2006r.
oraz uchwałę zdnia 23.12.2011r. Zarządu Koła nr. 54 SUM Wyszogród

została powołana Komisja Egzaminacyjna na kartę wędkarską w składzie:-Biernat Wojciech
- Kaźmierczak Artur
- Biernat Iwona
- Przewodniczący Komisji

Komisja działa przy Kole „SUM” PZW w Wyszogrodzie.
Wysokość opłaty za egzamin ustala ZO Mazowieckiego i wynoszą
w roku 2012:
- osoby powyżej 16 lat – 30 zł.
-dzieci i młodzież do lat 16 –bezpłatnie.
Zapisów na egzamin należy dokonywać  telefonicznie pod numerem : 692 439 699

Przybywając na egzamin osoba dorosła zobowiązana jest do posiadania dowodu osobistego, pozostali legitymację.