III PUCHAR WISŁY - WYSZOGRÓD 2010
Zarząd Koła 54 SUM PZW w Wyszogrodzie jako organizator pragnie poinformować, iż dzisiaj to jest 31.03.2010. o godz. 18.00 - LISTA STARTOWA UCZESTNIKÓW III PUCHARU WISŁY WYSZOGRÓD 2010 - zostaje DEFINITYWNIE ZAMKNIĘTA.

Prosimy o niedokonywanie już wpłat startowych na konto bankowe naszego Koła , ponieważ opłaty te po tym terminie, będą odsyłane do nadawców, a zawodnik nie zostanie już wpisany na listę startową.

Lista została zamknięta po sprawdzeniu i potwierdzeniu wpłaty na koncie bankowym przez ostatniego 100 zawodnika.

Wszystkich kibiców pragniemy zaprosić 2 maja na bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie.

Za okazane zainteresowanie dziękujemy , a tych którzy nie zdążyli zapraszamy za rok.

Jednocześnie przypominamy , że rzeka Wisła wraz z starorzeczami na odcinku od miejscowości Chmielewo do miejscowości Drwały ( 12 km. rzeki ) po stronie wyszogrodzkiej ZOSTAJE WYŁĄCZONA Z POŁOWÓW WĘDKARSKICH dla innych wędkarzy w dniu 02.05.2010 r. w godz. 7.00 - 14.00
Obowiązywał będzie również zakaz wodowania w wyżej wymienionych godzinach łodzi w porcie w Wyszogrodzie.
Zawody zgłoszone do kalendarza imprez sportowych Okręgu Mazowieckiego oraz Państwowej Straży Rybackiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd K- 54 PZW w Wyszogrodzie

III PUCHAR WISŁY OTWARTE OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPINNINGOWE

Przebieg zawodów - 2 maja 2010r.

1. 5.15 – 6.30 – Potwierdzenie przybycia zawodników w sekretariacie zawodów, odbiór kart startowych oraz mapek z terenem zawodów.

2. 6.30 – 6.40 – Odczytanie regulaminu zawodów .

3. 6.40 – 6.45 –Oficjalne Otwarcie Zawodów prze przedstawiciela Władz Samorządowych Wyszogrodu.


4. 6.45. – 7.00 – Dojście do łowiska

5. 7.00– 13.00 –Rozpoczęcie łowienia ( jedna sześciogodzinna tura )

6. 13.00 – 13.15 – Zdanie kart startowych sędziom ( na łowisku lub w sekretariacie zawodów).

7. 13.15 – 14.20 – Praca Komisji Sędziowskiej zejście zawodników z łowiska.

8. 14.20 – 14.50 – Rozdanie nagród, pamiątek , oraz losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich zawodników zawodów.

9. 14.50 – Obiad oraz zakończenie zawodów.

Organizatorzy


Minęły zaledwie trzy tygodnie od czasu ukazania się naszej informacji odnośnie III Pucharu Wisły , a zainteresowanie tymi zawodami przerosły oczekiwania nas organizatorów ,z czego bardzo się cieszymy i mamy nadzieję że będą to kolejne udane zawody w przemiłej atmosferze i sportowej ,, fair play ,, walce.

Już w latach poprzednich było widać ,że takie zawody na tym pięknym i urozmaiconym odcinku rzeki Wisły w okolicach Wyszogrodu na pewno będą mile widziane , początki były trudne I Puchar to 37 zawodników , drugi 79 ( był zgłoszony komplet czyli 80 jednak jeden zawodnik z powodu awarii samochodu nie dojechał ) w tym roku postanowiliśmy zwiększyć liczbę startujących do 100 osób. Jak się okazuje był to strzał w dziesiątkę.

Na liście startowej w chwili obecnej posiadamy 64 zawodników z potwierdzonymi wpłatami , jednak chętnych jest o wiele więcej , proszących o wpisanie na listę startową. Przypominamy ,że kierujemy się zasadą kolejności wpłat i ich potwierdzania telefonicznie u sekretarza zawodów, z chwilą uzyskania 100 zawodników zamkniemy listę startową ( o takiej możliwości pisaliśmy w info o zawodach i może się to stać przed 20 kwietnia ), o czym niezwłocznie poinformujemy na stronie naszego Koła i w prasie. Po zamknięciu listy ,dokonane wpłaty będą zwracane.

Dlatego zapraszamy serdecznie nad naszą ,piękną Wisełkę do Wyszogrodu.

Oto lista miast z których do tej pory zgłosili się zawodnicy : Płock, Czerwińsk, Gliwice, Zabrze, Nowy Dwór Mazowiecki , Oguszów –Gorcze , Łódź , Gąbin , Żabia Wola , Głogów , Kraków , Izbica, Poddębie ,Zawiercie, Pruszków, Żyrardów , Olsztyn, Warszawa , Zegrze, Iłów , Kutno, Płońsk i Wyszogród.

W następnym materiale dotyczącym zawodów przedstawimy dokładny harmonogram zawodów oraz mapkę z terenem rozgrywania imprezy. Ale już dziś możemy poinformować, że sekretariat zawodów będzie pracował od godziny 5.15

Jednocześnie informujemy ,że rzeka Wisła w dniu rozgrywania zawodów od godz. 6.00 – 14.00 na odcinku od Woli Czerwińskiej do miejscowości Rakowo będzie wyłączona z wędkowani dla innych wędkarzy ,za takie też utrudnienie serdecznie przepraszamy.

Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów.

Regulamin III Pucharu Wisły Towarzyskich Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych Wyszogród 2010

1. III Puchar Wisły są otwartymi zawodami towarzyskimi.

2. Miejscem zawodów jest rzeka Wisła od miejscowości Wola Czerwińska ( 582 ) do miejscowości Rakowo ( 594 ) wraz z starorzeczami które są bezpośrednio połączone z rzeką , są to zawody z brzegu ,na żywej rybie. ( 12 km. )

Do zawodów zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy , którzy ukończyli 18 lat.

3. Każdy zawodnik musi posiadać przymiar oraz siatkę do czasowego przetrzymywania ryb, a znaczek który otrzyma na odprawie z logo III Pucharu Wisły przypina na lewym ramieniu( w celu łatwiejszej identyfikacji zawodnika ).

4. Zawodnik łowiąc rybę zgłasza ją telefonicznie do sędziego sektorowego lub gdy sędzia jest w zasięgu wzroku powiadamia go ustnie, do czasu pojawienia się sędziego zawodnik może kontynuować łowienie, po dokonaniu pomiaru ryby i wpisaniu w kartę zawodnika, rybę w obecności sędziego wpuszcza się z powrotem do wody. Sędziowanie będzie się odbywało zarówno przez sędziów z brzegu jak i łodzi.

5. Zawody odbędą się w jednej sześciogodzinnej turze.

5.1 Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy zawodnikami powinny wynosić 50 metrów . Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

5.2 Podczas zawodów zawodnicy poruszają się tylko i wyłącznie pieszo ,zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania ryb.

5.3 Po sygnale rozpoczynającym zawody zawodnicy poruszają się w obrębie koryta rzeki.

5.4 Zawodnicy podczas zawodów mogą używać haków z zadziorem.

5.5 Organizator dopuszcza brodzenie do wysokości kolan woderów zawodnika , zabrania się brodzenia w spodnio-butach.

5.6 Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za :

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
- przemieszczanie się inaczej niż pieszo,
- nie zdanie karty startowej w czasie ( 15 minut po zakończeniu zawodów na łowisku lub w sekretariacie zawodów )
- udzielanie pomocy przy podbieraniu złowionej ryby,
-łowieniu w innym miejscu niż przewiduje regulamin zawodów ,
- stawienie się na zawody w niepełnej sprawności psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę sprawność w czasie trwania zawodów,
- za niesportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora , sędziego czy innych zawodników ( po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego )

4. W dzisiejszych rozgrywanych zawodach do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych : boleń , jaź , kleń , szczupak , okoń zgodnie z wymiarami ochronnymi , szczupak 45 cm, boleń 40 cm , jaź i kleń 25 cm, okoń 18 cm.

4.1 Obowiązuje następująca punktacja :

a) szczupak – 500 pkt za wymiar plus 50 pkt za każdy dodatkowy centymetr,
b) boleń – 400 pkt/ 50
c) jaź , kleń – 150 pkt/ 35
d) okoń – 50 pkt / 20

Jako dodatkowy centymetr traktuje się wynik 1mm powyżej całkowitej liczby centymetrów np. łowiąc okonia o wymiarze 20 cm 2 mm uzyskujemy 50 pkt za wymiar oraz 60 punktów za długość powyżej wymiaru.

Dlatego pomiaru dokonujemy z dokładnością do jednego milimetra, a zawodnik zgodność pomiaru potwierdza podpisem podobnie jak sędzia. Wynik stanowi suma pkt za złowione ryby.
Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje najdłuższa złowiona ryba , w dalszej długość wszystkich złowionych ryb a na końcu ich ilość.

Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb.

Wadium do protestu zgłoszonego przez zawodnika wynosi 150 zł. , w przypadku roztrzygnięcia na niekorzyść zawodnika opłata przepada.

W innych przypadkach nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady regulaminu organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego.
Organizator.III Puchar Wisły - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe
Wyszogród 2010


Termin zawodów : 2 maja 2010r. ( niedziela )

Miejsce zbiórki : bulwar nad Wisłą / Wyszogród – godz. 6.30
Opłata startowa: 60 zł.

Opłatę startową należy dokonać do dnia 20 kwietnia 2010r (lub do wyczerpania miejsc na liście startowej ) na konto Nadwiślański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wyszogrodzie Okręg Mazowiecki PZW Koło Nr. 54 SUM Wyszogród.

Nr. konta : 92 9011 0005 0000 0677 2000 0010

( podając w opisie przelewu : opłata startowa , imię i nazwisko ) lub w sklepie Wędkarskim w Wyszogrodzie ul. Rębowska 41 oraz salonie Wędkarskim u Michała Wernickiego w Sochaczewie na ulicy Żeromskiego 29 E. Po dokonaniu wpłaty na konto należy ją bewzględnie potwierdzić pod numerem telefonu 692 439 699, wtedy zawodnik zostanie wpisany na listę startową.

Dodatkowo wszelkie szczegółowe informację na temat zawodów można uzyskać pod numerem telefonu 692 439 699 oraz 602 350 812 i 728 608 210.

Liczba miejsc ograniczona.Szczegóły zawodów:

Zawody odbędą się w jednej 6-cio godzinnej turze na ,, żywej rybie ,, , z brzegu na rzece Wiśle . Zawodnicy zobowiązani są do posiadania siatek wędkarskich oraz przymiarów. Do zawodów zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy , którzy ukończyli 18 lat.

Zawodnik w ramach opłaty startowej ma zagwarantowane :

- ubezpieczenie na zawody,
- zimne napoje na zawody ,
- ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
- zawodnicy z innych Okręgów , którzy nie posiadają opłaty na wody Okręgu Mazowieckiego będą mieli zapłaconą opłatę jednodniową na te wody,
- mapkę z terenem zawodów ,
- upominek z III Pucharu Wisły ,

Nagrody:

1. Pierwszych sześciu zawodników zawodów otrzyma puchary , dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe . – Nagroda Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz Zarządu PZW K-54 SUM Wyszogród.

2. Kategoria U – 22 - Nagroda Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego. ( dla zawodników w wieku 18- 22 lata )

3. Za Najdłuższą Rybę Zawodów – Nagroda Salonu Wędkarskiego R -Strada .

4. Najdłuższy Szczupak Zawodów – Nagroda Wedkuje.pl.

5. Najdłuższy Boleń Zawodów – Nagroda Shimano.

6. Najdłuższy Okoń Zawodów – Nagroda Dragon.

7. Najlepszy Zawodnik Powiatu Płockiego – Nagroda Tygodnika Płockiego.

8. Najlepszy Zawodnik Okręgu Mazowieckiego – Nagroda Rybobranie.pl ( kategoria dla wszystkich zawodników z Okręgu Mazowieckiego.

9. Najlepszy Zawodnik Ziemi Wyszogrodzkiej – Nagroda Zarządu K-54 PZW Wyszogród ( kategoria dla wszystkich zawodników z poza Okręgu Mazowieckiego )

10. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki- Nagroda Shimano , Dragon, Zarząd K- 54 Wyszogród.

Patroni honorowi :

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Nadwiślański Bank Spółdzielczy Oddział Wyszogród

Patroni Medialni – Sponsorzy – Podmioty Wspierające :

Wedkuje.pl

Wędkarski Świat

Tygodnik Płocki

e- Sochaczew.pl

SHIMANO

DRAGON

R- Strada Salon Wędkarski Michała Wernickiego z Sochaczewa

Rybobranie .pl

Rybawpaski. Pl

Koło Nr. 54 PZW SUM Wyszogród

Sklep Wędkarski Pani Iwony Biernat w Wyszogrodzie

Kaltrus

Stacja Diagnostyki Pojazdowej Barbara Kasztelan

Meblo Market Wyszogród


Organizator :

Koło Nr. 54 PZW SUM Okręgu Mazowieckiego w Wyszogrodzie.

Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę zawodów. Szczegółowy Regulamin Zawodów ukarze się w kolejnych materiałach na temat III Pucharu Wisły w Internecie oraz prasie.

Serdecznie zapraszamy!

III Puchar Wisły Wyszogród 2010 - ROZTRZYGNIĘTY

III Puchar Wisły Wyszogród 2010 - ROZTRZYGNIĘTYDługo oczekiwany przez zainteresowanych III Puchar Wisły – Wyszogród 2010 przeszedł już do historii.

Na początku jako organizatorzy chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom , patronom medialnym , i osobom ściśle zainteresowanym sprawami organizacyjnymi za to , że okazali wiele trudu, pracy i chęci pomocy w każdym słowa tego znaczeniu, jak również miłym koleżankom z sekretariatu zawodów: Iwonie , Agnieszce , Monice, Ani ,Asi , wszystkim sędziom , Państwowej Straży Rybackiej z Płocka oraz firmie cateringowej Kopaciński Tadeusz z Płocka za świetną obsługę gastronomiczną.

Sponsorami ,patronami medialnymi i honorowymi oraz podmiotami wspierającymi byli :

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ,
Nadwiślański Bank Spółdzielczy Oddział Wyszogród
Wedkuje.pl
Wędkarski Świat
Tygodnik Płocki
E- Sochaczew.pl
SHIMANO
DRAGON
R- Strada Salon Wędkarski Michała Wernickiego z Sochaczewa
Rybobranie .pl
Rybawpaski. Pl
Koło Nr. 54 PZW SUM Wyszogród
Sklep Wędkarski Pani Iwony Biernat w Wyszogrodzie
Kaltrus
Stacja Diagnostyki Pojazdowej Barbara Kasztelan
Meblo Market - Krzysztof Ropelewski


Oczywiście gorące podziękowanie dla was wszystkich zawodników bez których tego Pucharu by nie było ,za stworzenie wspaniałej atmosfery i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie.

Chyba już tradycją stało się to , że każdego roku przed rozpoczęciem tych zawodów natura trochę straszy nas organizatorów , ale potem z minuty na minutę jest lepiej . Tak też było i w tym roku , podczas potwierdzania przybycia zawodników, przywiał wszystkich deszcz. Na starcie stawiło się 100 zawodników z różnych stron Polski (Płock, Czerwińsk, Gliwice, Zabrze, Gostynin, Ciechanów , Nowy Dwór Mazowiecki , Boguszów –Gorcze , Łódź , Gąbin , Żabia Wola , Głogów , Kraków , Katowice , Izbica, Teresin, Skierniewice, Poddębie ,Zawiercie, Pruszków, Żyrardów , Olsztyn, Warszawa , Zegrze, Iłów , Kutno, Płońsk i Wyszogród.)

Rozpoczęły się powitania z kolegami z poprzednich edycji dyskusje o nadchodzącym sezonie dla spinningistów , inni obierali taktykę.

Potem sędziowie odbyli odprawę , oraz nastąpiło odczytanie regulaminu zawodów przez sędziego głównego.

Z chwilą oficjalnego rozpoczęcia zawodów przez zastępcę Pana Burmistrza Wyszogrodu Mariusza Bieńka , pogoda do wędkowania znacznie się poprawiła i stała się wręcz idealna.

Zawody odbyły się w jednej sześciogodzinnej turze , na ,, żywej rybie ,, - po dokładnym mierzeniu przez sędziów, wszystkie w doskonałej formie wracały do wody.

Ogółem w zawodach padło 57 ryb.

Gatunkowo przedstawiało się to w następujący sposób : boleń – 1 szt. , szczupak – 22 szt. , okoń – 29 szt. , jaź – 2 szt. , kleń 3 szt.

Punktowało 35 zawodników. Na dużą uwagę zasługuje kleń 54,1 kol. Smardzewskiego Henryka , to bardzo piękny medalowy okaz .

Po sygnale kończącym zawody , zawodnicy mieli 15 minut czasu na zdanie kart startowych sędziom i spokojny powrót z łowiska. W czasie gdy komisja sędziowska dokonywała obliczeń wszyscy uczestnicy gasili pragnienie zimnymi napojami i posilali się smacznym obiadem.
Około godziny 14.30 rozpoczęło się oficjalne wręczenie nagród.

Na początku prezes Koła Nr. 54 SUM Wyszogród – Kaźmierczak Artur podziękował sponsorom i patronom tej imprezy wręczając pamiątkowe statuetki z III Pucharu Wisły - Wyszogród 2010.
Następnie syn Marka Szymańskiego ( redaktor Wędkarskiego Świata ) – Szymon ( doskonały wędkarz , choć bardzo młody ) rozlosował 22 nagrody niespodzianki dla wszystkich zawodników biorących udział w tych zawodach .

Wreszcie przyszedł czas na laureatów tej rywalizacji, nagrody wręczali przedstawiciele sponsorów i patronów , i tak :


 Pierwszych sześciu zawodników zawodów otrzymało puchary , dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe . – Nagroda Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz Zarządu PZW K-54 SUM Wyszogród. –

 VI miejsce – Chrzanowski Krzysztof

 V miejsce – Smardzewski Henryk

 IV miejsce – Kumorowski Marek

 III miejsce – Sińko Jacek

 II miejsce – Adamczyk Roman

Zwycięzcą III Pucharu Wisły został – PALIWODA EDWARD


 Kategoria U – 22 - Nagroda Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego. ( dla zawodników w wieku 18- 22 lata ) – brak rozstrzygnięcia i zamiana na kategorię Najdłuższy Kleń Zawodów – Smardzewski Henryk

 Za Najdłuższą Rybę Zawodów – Nagroda Salonu Wędkarskiego R -Strada – Paliwoda Edward – 70 cm. Szczupak.

 Najdłuższy Szczupak Zawodów – Nagroda Wedkuje.pl – Paliwoda Edward – 70 cm.

 Najdłuższy Boleń Zawodów – Nagroda Shimano – Adamczyk Roman 55,2 cm.

 Najdłuższy Okoń Zawodów – Nagroda Dragon – Janiszewski Rafał – 28,3 cm.

 Najlepszy Zawodnik Powiatu Płockiego – Nagroda Tygodnika Płockiego – Janiszewski Rafał

 Najlepszy Zawodnik Okręgu Mazowieckiego – Nagroda Rybobranie.pl – Kumorowski Marek

 Najlepszy -Zawodnik Ziemi Wyszogrodzkiej – Nagroda Zarządu K-54 PZW Wyszogród – Hanke Jerzy

Po oficjalnym zakończeniu zabawa na wyszogrodzkim bulwarze trwała jeszcze kilka godzin. Udzielano wywiadów , planowano wyjazdy na kolejne zawody, dzielono się wrażeniami z walki z rybami , które dziś przechytrzyły wielu zawodników.

A oto szczegółowe wyniki zawodów:

1. Paliwoda Edward – 2950 pkt.
2. Adamczyk Roman – 2100
3. Sińko Jacek – 1750
4. Kumorowski Marek – 1600
5. Smardzewski Henryk – 1455
6. Chrzanowski Krzysztof – 1350
7. Durałek Bogumił – 1105
8. Mazurkiewicz Grzegorz – 1050
9. Damiński Eugeniusz – 1040
10. Kalinowski Hubert – 1000
11. Hanke Jerzy – 955
12. Kruszyński Andrzej – 950
13. Wieczorek Tomasz – 920
14. Stachnik Grzegorz – 800
15. Łopaciński Adam – 750 - ( 50,0)
16. Zembrzuski Dariusz – 750 – ( 49,3)
17. Stecko Krzysztof -670
18. Glezner Dominik – 650
19. Wiktorowicz Dariusz – 600 ( 47,0 )
20. Dębski Jarosław – 600 – ( 46,7 )
21. Urbański Jacek – 550
22. Majkowski Paweł – 500
23. Janiszewski Rafał – 400
24. Mróz Krzysztof – 380
25. Gmurowski Norbert – 260 – ( 22,0 )
26. Wojtkowski Stanisław – 260 – ( 21,5 )
27. Repiński Arkadiusz – 240 – ( 23,3 )
28. Wojtkowski Ryszard – 240 – ( 22,5 )
29. Bojanowski Waldemar – 210
30. Araucz Bogdan – 160
31. Bystrek Paweł – 110 – ( 20,8 )
32. Stęplewski Romuald – 110 – ( 20,5 )
33. Matusiak Mariusz – 110 – ( 20,3 )
34. Jasiński Dariusz – 70 – ( 18,1 )
Godzina Robert – 70 – ( 18,1 )

Zawody sędziowali
: Kaźmierczak Artur , Biernat Iwona , Lewandowska Agnieszka, Kosowski Henryk, Jachowicz Jan, Filipiak Bogusław , Szafrański Dariusz, Tomkiewicz Wiesław, Pacholski Sławomir , Wódarski Andrzej, Janczak Julian , Włodarczyk Kazimierz, Janiszewski Mirosław , Koperski Krzysztof ,Kaźmierczak Marek, Gozdan Henryk, Kaźmierczak Józef, Sylwestrzak Piotr , Kaźmierczak Sławomir.


Organizatorem zawodów było Koło Nr.54 SUM Wyszogród PZW Okręgu Mazowieckiego.

Zapraszamy za rok.

UWAGA!!!

Galeria zdjęć z tych zawodów znajduje się pod artyułem w aktualnościach oraz namiastka w galerii .